தமிழ் திருநங்கை யின் அர்த்தம்

திருநங்கை

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு அரவானி.