தமிழ் திருமகள் யின் அர்த்தம்

திருமகள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    செல்வத்திற்கான தெய்வம்; லட்சுமி.