தமிழ் திருமண் யின் அர்த்தம்

திருமண்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (வைணவர்கள்) நாமம் இட்டுக்கொள்ளப் பயன்படுத்தும் வெள்ளை நிறக் கட்டி; நாமக்கட்டி.