தமிழ் திருமால் யின் அர்த்தம்

திருமால்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காத்தல் தொழிலுக்கு உரிய இறைவன்.