தமிழ் திருமுழுக்கு யின் அர்த்தம்

திருமுழுக்கு

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    (ஒருவரை) திருச்சபையின் அங்கத்தினராக ஏற்றுப் புனிதப்படுத்தும் சடங்கு.