தமிழ் திருவலகு யின் அர்த்தம்

திருவலகு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தேங்காய்த் துருவி.