தமிழ் திருவாளர் யின் அர்த்தம்

திருவாளர்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு ஓர் ஆணின் பெயருக்கு முன்னால் மதிப்புத் தரும் முறையில் இடப்படும் அடை.