தமிழ் திருவாளர்கள் யின் அர்த்தம்

திருவாளர்கள்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு திருவாளர் என்பதன் பன்மை வடிவம்.

    ‘திருவாளர்கள் பொன்னுசாமி, ராமசாமி ஆகியோர் தாராளமாக நிதி உதவி செய்தனர்’