தமிழ் திருவாழத்தான் யின் அர்த்தம்

திருவாழத்தான்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு எந்த ஒரு வேலையையும் முறைப்படி செய்யாமல் கெடுத்துவிடுபவன்.