தமிழ் திருவுருவம் யின் அர்த்தம்

திருவுருவம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (வழிபாட்டிற்கான) இறைவனின் உருவம்; விக்கிரகம்.