தமிழ் திரேதா யுகம் யின் அர்த்தம்

திரேதா யுகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (புராணங்களில்) நான்கு யுகங்களுள் இரண்டாவது யுகம்.