தமிழ் திறனாய்வாளர் யின் அர்த்தம்

திறனாய்வாளர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    திறனாய்வு செய்பவர்.