தமிழ் திறம் யின் அர்த்தம்

திறம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

உயர் வழக்கு

தமிழ் திறம் யின் அர்த்தம்

திறம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு உயர்ந்த தரம்.

  ‘திறமாக வீட்டைக் கட்டியுள்ளார்’
  ‘அவர் திறமான பொருள்களைத்தான் வாங்குவார்’
  ‘திறமான பூட்டு’
  ‘திறமான வண்டி’