தமிழ் திறாங்கு யின் அர்த்தம்

திறாங்கு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தாழ்ப்பாள்.