தமிழ் தில்லானா யின் அர்த்தம்

தில்லானா

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    சொற்கட்டுகள் மிகுந்த, நடனத்துக்கு உரிய இசைப்பாடல்.