தமிழ் துடக்கு யின் அர்த்தம்

துடக்கு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தீட்டு.

    ‘துடக்குடன் கோயிலுக்குப் போகக் கூடாது’