தமிழ் துண்டுப் பத்திரம் யின் அர்த்தம்

துண்டுப் பத்திரம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு துண்டுப் பிரசுரம்.

    ‘பையன்கள் ஒழுங்கை முழுதும் துண்டுப் பத்திரங்களை விநியோகித்தனர்’