தமிழ் துணைவன் யின் அர்த்தம்

துணைவன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
 • 1

  உயர் வழக்கு உதவியாகவும் ஆதரவாகவும் இருப்பவர்.

  ‘யாருமற்ற தனக்கு இறைவனே உற்ற துணைவன் என்று கூறினான்’

 • 2

  உயர் வழக்கு கணவன்; வாழ்க்கைத்துணைவன்.

தமிழ் துணைவன் யின் அர்த்தம்

துணைவன்

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (மாணவர்கள் தேர்வு எழுதுவதற்குப் பயன்படும் வகையில் பாடநூலுக்கு எழுதப்படும்) வினாவிடை நூல்; வழிகாட்டி நூல்.

  ‘அறிவியல் பாடத் துணைவன்’