தமிழ் துணை மின்நிலையம் யின் அர்த்தம்

துணை மின்நிலையம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மின்நிலையத்திலிருந்து வரும் மின்சாரத்தைப் பெற்று விநியோகிக்கும் நிலையம்.