தமிழ் துப்பட்டி யின் அர்த்தம்

துப்பட்டி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு போர்வை.