தமிழ் துர்க்கை யின் அர்த்தம்

துர்க்கை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வெற்றி வேண்டி மக்கள் வழிபடும் தெய்வமாகிய காளி.