தமிழ் துரப்பணக் கிணறு யின் அர்த்தம்

துரப்பணக் கிணறு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நிலத்தடியிலிருந்து நீர் எடுப்பதற்காகத் தோண்டப்படும் ஆழ்குழாய்க் கிணறு; ஆழ்துளைக் கிணறு.

    ‘துரப்பணக் கிணறுகள் தோண்ட நிதி வழங்கப்படும்’