தமிழ் துருவக்கரடி யின் அர்த்தம்

துருவக்கரடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பனிக்கரடி.