தமிழ் துரைசாணி யின் அர்த்தம்

துரைசாணி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இந்தியாவில் வசித்த ஐரோப்பியர்களில் பெண்களைக் குறிப்பிட, அவர்களிடம் வேலை செய்தவர்கள் பயன்படுத்திய சொல்.