தமிழ் துறுதுறுப்பு யின் அர்த்தம்

துறுதுறுப்பு

பெயர்ச்சொல்