தமிழ் துளசி மாலை யின் அர்த்தம்

துளசி மாலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    துளசிச் செடியின் (காய்ந்த தண்டை) மணிகளாகச் செதுக்கிக் கோத்த மாலை.