தமிழ் துளியூண்டு யின் அர்த்தம்

துளியூண்டு

வினையடை

பேச்சு வழக்கு
 • 1

  பேச்சு வழக்கு மிகக் குறைந்த அளவில்.

  ‘குழம்புக்கு உப்பு துளியூண்டு போடு’
  ‘இரக்கம் துளியூண்டு காட்ட கூடாதா?’

தமிழ் துளியூண்டு யின் அர்த்தம்

துளியூண்டு

பெயரடை

பேச்சு வழக்கு
 • 1

  பேச்சு வழக்கு மிகக் குறைந்த அளவிலான.

  ‘துளியூண்டு மிட்டாய்கூட எனக்குக் கொடுக்க மாட்டாயா?’