தமிழ் துளும்பு யின் அர்த்தம்

துளும்பு

வினைச்சொல்துளும்ப, துளும்பி

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு தளும்புதல்.

    ‘குழந்தையின் கண்ணில் நீர் துளும்பி நிற்கிறது’