தமிழ் துவக்கப் பள்ளி யின் அர்த்தம்

துவக்கப் பள்ளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆரம்பப் பள்ளி.