துவக்கு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : துவக்கு1துவக்கு2

துவக்கு1

வினைச்சொல்

 • 1

  தொடங்குதல்; ஆரம்பித்தல்.

  ‘காலையிலேயே விற்பனையைத் துவக்கிவிட்டேன்’
  ‘சாப்பிட்டு முடித்ததும் சரியாக இரண்டு மணிக்கு வேலையை மறுபடியும் துவக்கினோம்’
  ‘அவர் புதிதாக ஒரு பத்திரிகை துவக்கினார்’
  ‘பாடகர் சரியாக ஆறு மணிக்குக் கச்சேரியைத் துவக்கினார்’

துவக்கு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : துவக்கு1துவக்கு2

துவக்கு2

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு துப்பாக்கி.