தமிழ் துவஜஸ்தம்பம் யின் அர்த்தம்

துவஜஸ்தம்பம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (கோயிலில்) கொடிமரம்.