தமிழ் துவந்த யுத்தம் யின் அர்த்தம்

துவந்த யுத்தம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு இரண்டு நபர்கள் மட்டும் செய்துகொள்ளும் யுத்தம்.

    ‘போர்க்களத்தில் வீரர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் துவந்த யுத்தம் செய்துகொண்டனர்’