தமிழ் துவா யின் அர்த்தம்

துவா

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    (இறைவனிடம் செய்துகொள்ளும்) பிரார்த்தனை.