தமிழ் துவேஷி யின் அர்த்தம்

துவேஷி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (ஒருவரை அல்லது ஒன்றை) வெறுக்கும் நபர்.