தமிழ் துவைதி யின் அர்த்தம்

துவைதி

பெயர்ச்சொல்

தத்துவம்
  • 1

    தத்துவம்
    துவைதத் தத்துவத்தைக் கடைப்பிடிப்பவர்.