தமிழ் தூக்குக்குண்டு யின் அர்த்தம்

தூக்குக்குண்டு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நூல்குண்டு.