தமிழ் தூங்குமூஞ்சி யின் அர்த்தம்

தூங்குமூஞ்சி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (செயலில்) சுறுசுறுப்புக் காட்டாமல் அசிரத்தையாக இருக்கும் நபர்.

    ‘இந்தத் தூங்குமூஞ்சியை நம்பி எந்த ஒரு வேலையையும் ஒப்படைக்க முடியாது’