தமிழ் தூஷணம் யின் அர்த்தம்

தூஷணம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு அவமதிப்பு; பழிப்பு.

    ‘கோயிலை அசுத்தப்படுத்துவது தெய்வ தூஷணம் ஆகும்’