தமிழ் தென் யின் அர்த்தம்

தென்

பெயரடை

  • 1

    தெற்கு என்பதன் பெயரடை.

    ‘தென் திசை’
    ‘தென் புறம்’
    ‘தென் தமிழகம்’