தமிழ் தென்னங்கோம்பை யின் அர்த்தம்

தென்னங்கோம்பை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு இளநீர் எடுக்கப்பட்ட தேங்காய்.