தமிழ் தென்னம்பிள்ளை யின் அர்த்தம்

தென்னம்பிள்ளை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தென்னை மரக் கன்று.