தமிழ் தொக்கை யின் அர்த்தம்

தொக்கை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தடிமன்; பருமன்.

    ‘ஆள் ரொம்பத் தொக்கையாக இருப்பார்’