தமிழ் தொங்கட்டான் யின் அர்த்தம்

தொங்கட்டான்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தோட்டோடு சேர்த்துத் தொங்கவிடும் காதணி.