தமிழ் தொடக்கப் பள்ளி யின் அர்த்தம்

தொடக்கப் பள்ளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒன்று முதல் ஐந்து வகுப்புவரை உள்ள பள்ளிக்கூடம்; ஆரம்பப் பள்ளி.