தமிழ் தொட்டப்பா யின் அர்த்தம்

தொட்டப்பா

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஞானத்தந்தை.