தமிழ் தொட்டு யின் அர்த்தம்

தொட்டு

இடைச்சொல்

 • 1

  ‘(குறிப்பிடப்படும் காலம்) தொடங்கி’ என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்படும் இடைச்சொல்; ‘முதல்’.

  ‘நீ வந்த நாள்தொட்டு மழை பெய்துகொண்டிருக்கிறது’
  ‘இவை பண்டு தொட்டு நிலவிவரும் பழக்கவழக்கங்கள்’

 • 2

  வட்டார வழக்கு ‘(ஒருவரை அல்லது ஒன்றை) முன்னிட்டு’ என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்படும் இடைச்சொல்; ‘காரணமாக’.

  ‘உன்னைத்தொட்டு அவனை அடிக்காமல் விடுகிறேன்’
  ‘நீ பணம் கேட்டதுதொட்டு அவனும் பணம் கேட்கிறான்’