தமிழ் தொண்டு கிழம் யின் அர்த்தம்

தொண்டு கிழம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மிகவும் வயதான ஆண் அல்லது பெண்.