தமிழ் தொப்பென்று யின் அர்த்தம்

தொப்பென்று

வினையடை

  • 1

    (ஒரு பொருள் விழுவதைக் குறிக்கும்போது) அதிக விசையும் சத்தமும் இல்லாமல்; சொத்தென்று.

    ‘மரத்திலிருந்து தேங்காய் ஒன்று தொப்பென்று கிணற்றுள் விழுந்தது’