தமிழ் தொப்பை யின் அர்த்தம்

தொப்பை

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு தொந்தி.

    ‘நாற்பது வயதில் இப்படி ஒரு தொப்பையா!’