தமிழ் தொம்பக்கூத்தாடி யின் அர்த்தம்

தொம்பக்கூத்தாடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கழைக்கூத்தாடி.